lina


li·ná

png |[ ST ]
:
sábog1 o pagsasabog.

li·nà

png |[ War ]
:
tubâ na matamis.

lí·na

png
1:
Agr [ST] palipat-lipat na pag-aani ng palay sa iba’t ibang bukirin
2:
pagkakalat ng dahon, dayami, at damo upang takpan ang lupa.

li·náb

png
:
tabâ o langis na puma-ibabaw sa likido : ESPÚMA2, FROTH, KULAPÓ5

li·ná·bos

png |Zoo |[ ST ]
:
lungtiang bagay na natatagpuan sa tiyan o sikmura ng mga hayop na tulad ng usa.

li·nág

png |[ ST ]
:
kintab ng damit, ginto, at katulad.

li·ná·gang·ga·tâ

png |[ ST linaga+ng+gatâ ]
:
uri ng nilutòng gata ng niyog na nilagyan ng asin : BOLÓSTAGÁK

li·na·gá·wan

png |Med |[ Mag ]

li·nag·sák

png |[ ST ]

li·ná·he

png |[ Esp linaje ]

li·na·hís·ta

png |[ Esp linaje+ista ]
:
tao na nagsisiyasat at nag-uulat tungkol sa pinagmulan ng angkan bílang sangay ng isang karunungan.

li·nák

png |[ ST ]
:
pagtatalop nang dahan-dahan, katulad ng pagtalop sa balát ng tubó : LINAGSÁK

lí·nak

png
:
pagkalusaw nang mabagal.

li·nám·bay

png |Tro |[ Seb ]

li·nam·nám

png |[ Kap Tag ]
:
lasa sa pagkaing masarap : ÍMAS, KALAMÍAN, KAMANANÁM

li·náng

png
1:
Agr [ST] lupa na malinis na at maaaring tamnan ; bukid o pinitak na nakahanda nang tamnan : AKÓMAN, ASÍKAN, DARU-HÁN, MARÁNGLE, NGÁWID, TÁLON2 Cf BÚKID — pnd li·na·ngín, mag·li·náng
2:
[ST] anumang maganda at makináng, katulad ng bagay na pinahiran ng barnis
3:
[Kap] magandang balát
4:
[Ilk] luad
5:
pagpapaunlad sa kalagayan ng isang bagay o katangian — pnd li·na·ngín, mag·li·náng.

li·ná·ngan

png |[ linang+an ]
:
sentrong sanáyan, gaya ng paaralan.

li·nan·táy

png |[ ST ]
:
estilo ng singsing.

li·na·óg

png |[ Mnd ]
:
paldang abaka na hugis bumbong.

li·na·pét

png |[ Ilk ]
:
uri ng kakanin.

li·ná·pet

png |[ Bon ]
:
putaheng isda.

li·nap·wa·án

png |[ Seb ]

Li·ná·res

png |Lit |[ Esp ]
:
tauhan sa Noli Me Tangere, malayòng kamag-anak ni Don Tiburcio de Espadaña, at itinakdang maging bána ni Maria Clara.

li·nás

png |[ Hil ]

li·nás

pnr |[ ST ]
:
piniga o kinatas na limon o dalandan.

lí·nas

png
1:
pag·li·lí·nas paraan ng pagputol túngo sa mahahabàng himaymay, lalo na mula sa dahon ng bule
2:
[Ilk] pisì1

li·ná·sa

png |Bot |[ Esp linaza ]

lí·nat

png |[ Pan ]

li·nat·nát

png |[ Kap Tag ]
1:
pagiging makinis at pantay ng rabaw
2:
pagiging prangka.

lí·naw

png |[ Bik Tag ]
1:
kalagayan ng pagiging maliwanag, malinis, o masinag ; pahayag o paraan túngo sa ganitong kalagayan : KLARIDÁD, SÍNAW
2:
kalagayan ng tubig na malinis at tíla salamin : KLARIDÁD, SÍNAW — pnr ma·lí·naw. — pnd li·ná·win, lu·mí·naw, mag·lí·naw

li·na·wán

png |Bot |[ Akl ]
:
ang higit na pinong himaymay ng dahon ng pinya na ginagamit sa paghábi.

li·ná·win

png |Bot |[ Ilk ]

li·náy

png |[ ST ]
:
paghupa ng hangin pagkatapos ng bagyo.

li·náy

pnr |[ ST ]
:
malambot at malagkít.

lí·nay

png
1:
Bat [ST] sa hukuman, ang paglilitis, pagsusuri, at paglalahad ng mga ebidensiya
2:
pag-aaral ng isang karera.

li·na·ya·ngán

png |Bot
:
tangkay ng mga pilíng ng saging Cf BUWÍG