linga


li·ngá

png |[ ST ]
1:
Bot [Bik Kap] haláman (Sesamun indicum ) na may bilóg na butó na nakakain at nagdudulot ng langis : LANGÁ4, LENGNGÁ, LINÁSA, LUNGÁ, SÉSAMÉ, TÁRTAGÓ
2:
pag-iwas patúngo sa isang tabi
3:
paghihilig ng ulo

li·ngá

pnr |[ Seb ]

li·ngà

pnd |li·ngá·in, lu·mi·ngà, ma·pa·li·ngà
:
tumingin sa paligid na tíla naghahanap.

lí·nga

png |[ ST ]
:
paglalayô ng isang bagay.

lí·nga

pnr |[ ST ]
1:
bahagyang bingi

li·nga·bú·nga

png |Bot |[ Seb Tau ]

li·ngád

png |[ Kap ]

li·ngág·ngag

png |Ana |[ Seb ]

li·ngák

png |[ ST ]
1:
paggiwang ng sasakyang-dagat
2:
pagligwak ng alak.

li·ngál

png |[ ST ]
2:
paglilipat ng isang bagay sa ibang pook.

li·ngá·ling

png |[ Ilk ]

li·ngá·li·ngá·ban

png |Bot
:
palumpong (family Euphorbiaceae ) na mapait ang katas.

li·ngán

png |[ ST ]
:
mabubo ang likidong lamán ng sisidlan.

li·ngán·si·ná

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng damo na tinatawag na igera ng impiyerno.

lí·ngap

png |pag·lí·ngap |[ Kap Tag ]
1:
paglingon o pag-uukol ng pansin sa isang bagay o dáko
2:
pag-uukol ng pagtangkilik, pag-aaruga, o pagsasaalang-alang sa isang bagay o sa kalagayan ng kinauukulan.

li·ngáp·ngap

png |[ Kap ]
:
kilitî1-2 — pnd li·ngap·ngá·pin, man·li·ngáp·ngap.

lí·ngar

pnr |[ ST ]
1:
namutla dahil sa tákot
2:
nawalan ng málay.

li·ngá·ro

png |Bot
:
palumpong (Elaeagnus philippensis ) na may ma-hahabàng sangang kulay tsokolate, dilaw ang bulaklak, at nakakain ang matamis na bunga : MALAÍMUS

lí·ngas

png |[ ST ]
1:
varyant ng níngas
3:
paglaki ng ulo dahil sa kayabangan.

li·nga·si·nà

png
:
varyant ng lansinà.

li·ngas·ngás

pnr |[ ST ]
:
nakalimot kung ano ang pinag-usapan Cf ALINGASNGÁS

li·ngát

png |[ ST ]
1:
pagtigil sa paggawâ nang walang dahilan
2:
pagbabaling ng paningin.

lí·ngat

png
1:
kawalan ng pag-iingat o atensiyon : LIBÁNG3
2:
paglimot sa binabantayan dahil naaliw : LIBÁNG3 — pnr na·li·ngát
3:
tíla pilay na pakiramdam
4:
Bot uri ng halámang sorrel (genus Rumex ) na ginagamit na panghalili sa sukà ang katas ng dahon.

li·ngá·ton

png |Bot |[ War ]

li·ngáw

png |[ ST ]
:
espasyo sa may daanan tulad ng pintuan.

li·ngáw

pnr

lí·ngaw

png |[ ST ]
1:
malakas na hiyawan o sigawan : CLAMOR
2:
maingay na pahayag ng kahilingan, pagtutol, o di kasiyahan : CLAMOR

li·ngaw·ngáw

png
:
tunog o ingay na hindi maintindihan at nagmumulâ sa madla Cf ALINGAWNGÁW

li·ngáy

png |Heo |[ ST ]
:
dalisdis ng bundok.

li·ngáy

pnr
:
nakahilig ang katawan payukô, gaya ng nagdarasal o ng naglalaro ng ahedres.

lí·ngay

pnr
:
nakalaylay ang ulo pababâ sa likod, gaya ng sanggol kapag kinilik at hindi inalalayan sa leeg.

Lingayen (líng·ga·yén)

png |Heg
:
kabesera ng Pangasinan.