liroy


li·róy

pnr
1:
[ST] napakatabáng, dahil hindi naasnan
2:
malagulaman ang kalambutan ; napakalambot kapag sinalat : ÁLPA, IKIGTÉL, KAHÁGKOT, KAHÚNAT, KANTÓY