liwasan


li·wá·san

png |[ liwas+an ]
:
pook na malawak at karaniwang nása likás na kalagayan para paglibangan ng madla : HÁWAN3, LÍWAS1, PARK1, PÁRKE, PLÁSA1 Cf LIWÁSANG-BÁYAN

li·wá·sang-bá·yan

png |[ liwasan+ng bayan ]
:
liwasan, lalo na kung liwasang pangmadla at hindi pribado.