log


log (lag)

png |[ Ing ]

log

pnd |[ Ing ]
:
magsulat ; magtalâ.

ló·gar

png |[ Mrw ]
:
sapat na panahon.

logarithm (lo·ga·rí·dem)

png |Mat |[ Ing ]

lo·ga·rít·mo

png |Mat |[ Esp ]
:
bílang na nagpapakíta kung ilang ulit dapat paramihin ang base upang makuha ang isang tanging bílang : LOGARITHM

lo·gá·si

png |Bot |[ Mrw ]

ló·gay

png |[ Ilk ]

logbook (lág·buk)

png |[ Ing ]
:
talaarawan ng anumang transaksiyon : LOG2

logger (lá·ger)

png |[ Ing log ]
:
tao na pagtotroso ang negosyo.

log·gín·to

png |Isp |[ Ifu ]
:
patagalan ng pagtayô nang patiwarik, karaniwang itinutukod ang mga bisig at ulo.

lo·gí

png |[ Tbo ]

logic (ló·dyik)

png |[ Ing ]

logical (ló·dyi·kál)

pnr |[ Ing ]

-logist (ló·dyist)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na tumutukoy sa mga tao na dalubhasa o kasapi sa isang sangay ng pag-aaral, hal biologist : -LOGUE2

logistics (lo·dyís·tiks)

png |[ Ing ]
1:
organisasyon ng paghahatid, pabahay, o pagpapakilos ng tropa o kagamitan : LOHÍSTIKÁ
2:
detalyadong organisasyon at pagsasakatuparan ng plano o operasyon : LOHÍSTIKÁ

ló·go

png |[ Ing ]
:
sagisag o bagay na ginagamit bílang palatandaan ng isang organisasyon : LOGOTYPE2

logographic (ló·go·grá·fik)

pnr |[ Ing ]
:
tumutukoy sa sistema ng pagsusulat na may mga simbolo na kumakatawan sa buong salita.

lo·gó·lo

png |Bot

logomachy (lo·gó·ma·kí)

png |Lit |[ Ing ]
:
pagtatálo ukol sa mga salita.

logorrhoea (lo·go·rí·ya)

png |[ Ing ]
:
labis na pagdaloy ng mga salita, lalo na sa tao na may sakít sa isip.

Ló·gos

png |[ Ing ]
1:
sa teolohiyang Kristiyano, ang Salita ng Diyos ; ang ikalawang persona sa Trinidad na kinatawan ni Hesus
2:
rasyonal na prinsipyo ng uniberso.

logotype (ló·go·táyp)

png |[ Ing ]
1:
sa paglilimbag, isang tipo o titik na kumakatawan sa isang salita, o pangkat ng mga titik na magkakahiwalay

ló·gro

png |[ Esp ]
1:
itinaas na pusta, karaniwan sa sabong
2:
sa sabong, pagpusta sa panig ng dehado upang maituloy ang laban.

logrolling (lag·ró·ling)

png |Isp |[ Ing ]
:
tagisan ng dalawang tao na nakatuntong sa trosong nakalutang sa tubig.

lóg·to

png |[ Ilk ]
:
talón1 o pagtalón.