long


long

pnd |[ Ing ]
:
manabik o panabikan.

long

pnr |[ Ing ]

lóng·bow

png |[ Ing ]
:
búsog na may palasong mahabà, at naitutudla nang hanggang 180 m ang layò.

lóng·ga·ní·sa

png |[ Esp longaniza ]
:
karne ng báka at baboy na giniling at nilahukan ng sari-saring pampalasa, at isinilid sa tinuyông bituka ng baboy : BATÚTAY var lánggonísa

lóng·hand

png |[ Ing ]
:
pagsusulat nang ordinaryo ; taliwas ng short-hand at limbag.

long·hi·túd

png |[ Esp longitúd ]
1:
Heo distansiyang nakaanggulo sa silangan o kanluran mula sa batayang meridian : LONGITUDE
2:
Asn distansiyang nakaanggulo ng isang lawas pangkalawakan sa hilaga o timog ng ekliptiko : LONGITUDE

long·hi·tú·di·nál

png |[ Esp longitúdinál ]
:
tumutukoy sa súkat ng longhitud.

lóng·horn

png |Zoo |[ Ing ]
1:
uri ng mga báka na may mahahabàng sungay
2:
uwang (family Cerambycidae ) na mahahabà ang katawan, gayon din ang sungot.

longitude (lón·dyi·túd)

png |[ Ing ]

long-jawed mackerel (long-jod mák·ke·rél)

png |Zoo |[ Ing ]

long jump (long jamp)

png |Isp |[ Ing ]
:
paligsahan sa paglundag nang malayò, maaaring nakatayô o tumatakbo bago lumundag.

lóng·long

pnr |[ Mrw ]

long moss (long mos)

png |Bot |[ Ing ]
:
buhók ni ester.

long-playing (long plé·ying)

pnr |[ Ing ]
:
tumutukoy sa plaka na tumu-tugtog nang 33 1/3 rebolusyon bawat minuto Cf LP1

longship (lóng·syip)

png |Ntk |[ Ing ]
:
barko na makitid at mahabà, ginagamitan ng sagwan at layag, tulad ng ginamit ng mga Viking.

lóng·si·lóg

png
:
pinaikling tawag sa putaheng binubuo ng longganisa, sinangag, at itlog.

longstop (lóng·is·táp)

png |[ Ing ]
:
sa panahon ng kagipitan, ang paunang pag-iingat ; ang huling dulugán.

longueur (láng·ger)

png |[ Fre ]
1:
sipi sa isang aklat na mahirap maintindihan
2:
habà ng panahon na napakatagal at nakapapagod.