lotus


ló·tus

png
1:
Mit [Gri] halámang nagkapagdudulot sa sinumang kumain ng matinding kasiyahan at katahimikan, at nakapagpapalimot : LÓTO
2:
Bot [Ing] halámang lily (genus Nelumbo ) na may pink at malalaking bulaklak : LÁBAS, LÓTO, TALAÍLO, TÚNAS2 Cf BAÍNO
3:
ang bulaklak na ito bílang simbolo sa Budhismo at Hinduismo : LÓTO