labas


la·bás

png
1:
dakong nakalantad at malayò sa pook na nababakuran : ÉKSTERYÓR1, GULÂ, LUWÁL, LÚWAS
2:
dako ng bahay na hindi sákop ng sála o ng silid-tulugan, gaya ng batalan o kusina
3:
pag·la·la·bás, pag·pá· pa·la·bás tanghal1-3 o pagtatanghal
4:
pag·la·la·bás pag-aalis mula sa loob
5:
bahagi ng anumang ibini-bigay o inilalathala nang sunod-sunod Cf EDISYÓN3
6:
bunga o wakas ng isang gawain
7:
Bio pagdaloy ng likido sa organ dulot ng orgasmo — pnd i·la·bás, la·ba·sán, lu· ma·bás, mag·la·bás.

la·bás

pnr
:
hindi kasali ; hindi kasangkot.

La·bás!

pdd
:
pautos na pagpapaalis o pagpapataboy.

lá·bas

png |Bot

láb-as

pnr |[ Bik Hil Seb War ]

la·bá·sa

png
:
varyant ng labáha.

la·bá·san

png |[ labás+an ]
1:
pook o lagúsan na dinadaanan kung papalabás o lumalabas : EXIT1
2:
oras ng paglabas, hal labasan mula sa opisina o paaralan.