lukso


luk·só

png
1:
[Bik Hil Pan Seb ST War] lundág — pnd lu·muk·só, luk·su· hán, luk·su·hín
2:
[ST] paghihiwa-hiwalay ng isang bagay upang muling gumawâ ng bago
3:
[ST] pagkamatay ng ilaw ng kandila.

lúk·so

png |Zoo |[ Hil ]

lúk·song-bá·ka

png |Isp |[ lukso+ng báka ]
:
larong pambatà, tumatalon ang bawat kasali nang hindi nakakanti o nagagalaw ang niluksuhan : LEAP-FROG Cf LUKSÓNG-TINÍK

luk·sóng-ba·yó

png |Isp |[ lukso+na bayo ]
:
larong pambatà sa Laguna at Katagalugan, tumatalon ang bawat kasali ng magkalabang pangkat mula sa pook na pinagbagsakan ng kaniyang kakampi hanggang makaabot sa katapusan o base : DAMBUWÁN, LINNAGTÔ, LUKSÓNG-PALYÁ, LUKSÚHAN

luk·sóng-lú·bid

png |Isp |[ lukso+na lubid ]
:
laro ng paglundag sa loob ng arko ng iwinawasiwas na lubid : SKIPPING ROPE

luk·sóng-pal·yá

png |Isp |[ lukso+na palya ]

luk·sóng-ti·ník

png |Isp |[ lukso+na tinik ]
:
laro ng paglundag sa kamay na nakaunat ng dalawang batàng nakaupô Cf LUKSÓNG-BÁKA