lundag


lun·dág

png |pag·lun·dág
1:
pagpapa-angat ng katawan mula sa isang rabaw sa pamamagitan ng pagtulak ng sariling mga paa : BISIYÉSTO1, JUMP, LAGTÓ, LAYÁT, LEAP1, LUKSÓ1, MUTÁW, PÁTOK1, SALTÁ, UKDÓ1 Cf TALÓN
2:
katulad na kilos bagaman biglaan dahil sa gulat o pag-iwas : BISIYÉSTO1, JUMP, LAGTÓ, LAYÁT, LEAP1, LUKSÓ1, MUTÁW, PÁTOK1, SALTÁ, UKDÓ1
3:
katulad na kilos upang pumaibabaw sa isang mataas na hadlang : BISIYÉSTO1, JUMP, LAGTÓ, LAYÁT, LEAP1, LUKSÓ1, MUTÁW, PÁTOK1, SALTÁ, UKDÓ1 — pnd lun·da·gán, lun·da·gín, lu·mun·dág.

lún·dag

png |[ Seb ]
:
pag-upô na gaya sa áso.