lulon


lu·lón

png
2:
ibalumbon ang banig at iba pang bagay na may ganitong lápad — pnd lu·lu·nín, lu·mu·lón
3:
Zoo [Iva] bálang1

lu·lóng

png
:
pagkasadlak sa isang gawain o kalagayang ipinagpapatuloy kahit ayaw Cf SUGAPÀ — pnd i·lu· lóng, ma·lu·lóng, mag·pa·ka·lu·lóng.

lú·long

png |[ ST ]
1:
pagkawala sa ayos sa pagpila
2:
pagpapatiuna sa paggawâ o pagsasalita.