lunggati


lung·ga·tî

png |Sik
:
damdamin ng paghahangad na karaniwang may kasámang aktibong pagsisikap na baguhin ang kasalukuyang kalagayan na kulang, labis, o magulo upang umayon o umakma sa layon ng isang indibidwal : DESIRE Cf NASÀ