makata


ma·ka·tà

png |Lit
1:
tao na lumilikha, bumibigkas, o sumusulat ng tula : BÁTE, MAGBABÁLAK, MAMALÁYBAY, MANNÁNIW, MANUNULÀ, POET, POÉTA
2:
tao na nagtataglay ng matulaing isipan, imahinasyon, at paglikha, kasáma ang husay sa pagpapahayag ng anumang iniisip o niloloob : BÁTE, MAGBABÁLAK, MAMALÁYBAY, MANNÁNIW, MANUNULÀ, POET, POÉTA

má·ka·ta·lìng-pú·so

pnr |[ maka+tali+ng-puso ]
:
mapangasawa o maging asawa ; mapakasalan.

ma·ka·ta·mí·mi

pnr |[ Kap ]

ma·ka·tá·o

pnr |[ maka+tao ]
:
punô ng pagmamahal sa kapuwa tao : HUMAN2 Cf PILÁNTROPÓ

ma·ka·ta·rú·ngan

pnr |[ maka+tarong+an ]
:
pinaiiral ang katarungan sa anumang kilos at pasiya : BANGLÁY, FAIR1, HÚSTO, JUST, RÉKTO