mamali


má·ma·lí

png |Zoo
:
karniborong isdang-alat (Polynemus microstoma ) na may limáng tibo sa nguso at batik- batik ang palikpik : BÚKA DÚLSE, KÚGAN2, KÚWA-KÚWA, MAMALÍNG-BABÁE, MAMALÍNG-BATÓ, MÁPWAW, MÚRANG-ÍLOG, MÚRANG-ÚNGOS, THREADFIN

ma·ma·líng-ba·bá·e

png |Zoo |[ mamali +na+babae ]

ma·ma·líng-ba·tó

png |Zoo |[ mamali+ na+bato ]

ma·ma·lís

png |Bot

ma·ma·lí·tok

png |Zoo
:
makamandag na gagambang tubig : MAMMALÍTUK