manok-manok


má·nok-má·nok

png
1:
[Bik] alipáto2
2:
Zoo [Tau Iva] íbon1
3:
Sin [ST] anyo ng ibon sa mga kuwadro ng pintura o pagboborda
4:
Mtr [Mrw] unós.