mapagmataas


ma·pág·ma·ta·ás

pnr |[ mapág+ma+ taás ]
1:
may hilig itaas ang sarili kaysa iba : ÁRYAT, ORGULYÓSO, PRESUMÍDO
2:
may hilig ipagparangalan o ipagyabang ang sarili, karaniwan kahit hindi karapat-dapat : ÁRYAT, ORGULYÓSO, PRESUMÍDO Cf PALALÒ