palalo


pa·la·lò

pnr |[ pa+lalo ]
:
hambog na nakaiinis o nakasusugat ng damdamin ng ibang tao : ABUSÍBO2, AROGÁNTE, ARROGANT, ÁRUT Cf LÁLO3, MAPAGMATAAS

pa·la·lós

pnr |[ pa+lalos ]
:
mahilig mang-angkin Cf SAKÍM

pa·lá·los

png |[ ST pa+lalos ]
:
paggawâ nang mabilis.