mataas


ma·ta·ás

pnr |[ ma+taás ]
:
may kapan-sin-pansing taas : ÁYANG, HÁBOG, HAY1

ma·ta·ás na ka·pu·lu·ngán

png |Pol |[ ma+taás na ka+púlong+an ]
:
isa sa kapulungan ng batasang bikameral, karaniwang binubuo ng mga pambansang kinatawan : KÁMARÁ ÁLTA

ma·ta·ás na pa·a·ra·lán

png |[ ma+taás na pa+áral+an ]
:
antas ng edukasyon na kasunod ng mababang paaralan at sinusundan ng kolehiyo : HÁYISKÚL, HIGH SCHOOL, PÁARALÁNG SEKÚNDÁRYO