sibi


si·bì

png
:
ayos ng bibig na tíla nag-pipigil umiyak — pnd ma·pa·si·bì, su·mi·bì.

sí·bi

png |Ark
1:
nakahilig na silungan, karaniwang nakakabit sa dingding ng isang bahay o nakadugtong sa bubong : AWNING, BALÁWBAW, GÁBAY, MEDYAÁGWA, PALANTÍKAN, PANAMBIL3, SIBÁY, SUGÁNIB, SÚYAB, SÚYAK
2:
dagdag na bahagi sa tunay na bahay.

sí·bi

pnr |[ Kap ]

sí·big

png |Ntk
:
pagpapatigil ng bang-ka sa pamamagitan ng sagwan o pagharap ng prowa sa pinagmumu-lan ng hangin

sí·bi·ká

png |Pol |[ Esp civica ]
:
sangay ng agham pampolitika na may kina-laman sa kapakanan, tungkulin, at karapatan ng mamamayan : CIVICS

sí·bi·kó

pnr |[ Esp civico ]
1:
hinggil sa lungsod : CIVIC
2:
para sa mamama-yan : CIVIC

si·bíl

pnr |[ Esp civil ]
1:
may kaugnayan sa isang mamamayan o mga mama-mayan
2:
pambayan o pangmama-mayan
3:
tumutukoy sa batas sibil o pribadong karapatan.

sí·bil

png |pa·sí·bil |[ ST ]

si·bi·li·sá·do

pnr |[ Esp civilisado ]
1:
nauukol sa maunlad na pamumuhay dahil sa pagkakaroon ng edukasyon
2:
may kalinangan, edukado, o may pinag-aralan.

sí·bi·li·sas·yón

png |[ Esp civilización ]

si·bíl·yan

png |[ Ing civilian ]
:
karani-wang mamamayan na hindi kawal o hindi naglilingkod sa hukbo : CIVILIAN