memorya


me·mór·ya

png |[ Esp memoria ]

me·mor·yá·do

pnr |[ Esp memoriado ]
:
itinanim mabuti sa gunitâ upang hindi malimot ang anumang bahagi o detalye, gaya ng memoryadong mapa, listahan o memoryadong tulâ : ISINAÚLO, KABESÁDO1, SAULÁDO, TINANDAÁN

me·mor·yál

png |[ Esp memorial ]
1:
ulat o salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari o bagay, may habà mula sa isang detalyadong liham hanggang isang aklat : MEMORIAL, PANGGUNITÂ
2:
uri ng bantayog ukol sa isang mahalagang pangayari : MEMORIAL, PANGGUNITÂ