mosyon


mos·yón

png |[ Esp mocion ]
1:
Pis kilos o proseso ng pagkilos at paglipat ng pook o kalagayan : MOTION
2:
Pis lakas ng pagkilos ng isang buháy na lawas : MOTION
4:
Bat aplikasyong iniharap sa isang hukuman o hukom para sa isang order, tuntunin, o pasiya : MOTION
5:
Mus melodikong pagsulong : MOTION
6:
Mek piraso ng mekanismong may tiyak na funsiyon : MOTION