mungkahi


mung·ká·hi

png
1:
akto o halimbawa ng pagbibigay ng panukalà : GÍNKAS2, INTÁLEK, MOSYÓN3, PROPÓSAL1, SÚGYOT1, SUGGESTION1, SUHESTIYÓN, ÚTAL1
3:
teorya, plano, at katulad na ipinanukala : GÍNKAS2, INTÁLEK, MOSYÓN3, PROPÓSAL1, SÚGYOT1, SUGGESTION1, SUHESTIYÓN, ÚTAL1
4:
Sik sa sikolohiya, ang pagpapahiwatig na isakatuparan ang isang paniniwala ; o ang paniniwalang ito : GÍNKAS2, INTÁLEK, MOSYÓN3, PROPÓSAL1, SÚGYOT1, SUGGESTION1, SUHESTIYÓN, ÚTAL1