naroon


na·ro·ón

pnb |[ na+doon ]
:
pagpapahayag na itinuturò ang isang bagay na malayò sa nagsasalita at sa kausap nitó : AÁDTO, ÁDDA IDDÍAY, ATÓ, ATYÚ KARÍN, KÉTA, WADMÁN, YÁON var nandoón, nároroón, narón