ngipin


ngí·pin

png |Bio
:
sa mga vertebrata, ma-tigas na lawas na nakakabit nang nakahilera sa pangá ; ginagamit sa pagnguya ng pagkain, bílang sandata at pandepensa : ÍPAN, TOOTH, NGÍPAN, NGÍPEN, NGIPÉN, NGÍPON, NIPÉN, ÚNTO var ípin

ngí·pin-sa-ngí·pin

png