ngisi


ngi·sí

png |[ War ]

ngí·si

png
1:
[Akl Kap Hil Seb ST] pag-ngiti nang banát ang labì at nakalan-tad ang mga ngipin : GRIN, MUSÍIG, NGIMEL, NGÍRIT, NGIRÍYET, NGISÁEL, NGISÍ, NGITÉG
2:
Zoo pag-uumpisang tumu-bo ng mga pangil ng baboy-damo.