niyog


ni·yóg

png |Bot |[ Bik Hil Ilk Iva Mrw Pan Seb Tag War ]
:
palma (Cocos nucifera ) na may punò, dahon, at bungang napagkukunan ng tabla, inumin, alkohol, sukà, mantika, at iba pang gamit, tinatawag na “punò ng búhay ” dahil sa iba’t ibang gamit nitó, at may mga hybrid na ornamental gaya ng golden coconut : COCONUT, COCOTERO, INNÍYUK, ÍNNYUG, LÁHIR, LIFÓ, LUBÍ, NGÚTNGUT, NYUK, NYUR, NYUY, ÚNGUT

ni·yóg-ni·yu·gán

png |Bot
1:
ornamental na palumpong (Quisqualis indica ) na gumagapang, mapusyaw na lungti ang mabalahibong dahon, at mabango ang bulaklak : BALITÁDHAM, CHINESE HONEYSUCKLE, KASÚNBAL, RANGOON CREEPER, TALÚLUNG, TANGÚLONG, TARTÁRAW
2:
palumpong (Ficus pseudopalma ) na walang sanga at matingkad na lungti ang bunga : LAMIYÓG, PALMLIKE FIG