old


old

pnr |[ Ing ]

old age (óld eydz)

png |[ Ing ]
:
hulíng bahagi ng normal na búhay ng tao, karaniwang lampas sa 65 taon.

ol·dás

png |[ Kal ]
:
atip na damo.

old-fashioned (old-fá·syond)

pnr |[ Ing ]

oldmaid (óld·meyd)

png |[ Ing ]
1:
Alp babaeng matanda at hindi kasal o walang asawa
2:
tao na makuskos-balungos at labis ang kabinian, karaniwan sa matatandang babae na walang asawa.

Old Tés·ta·mént

png |[ Ing ]
:
sa Bibliya, Lumang Tipan Cf OT1

old time (óld taym)

pnr |[ Ing ]
:
nabibílang sa luma o naunang panahon.

old timer (old táy·mer)

png |[ Ing ]
:
tao na may mahabàng karanasan Cf BETERÁNO, OT2