other


other (á·der)

pnr |[ Ing ]
2:
idinagdag na isa pa.

otherness (á·der·nés)

png |[ Ing ]
1:
kalidad ng pagiging iba ; pagkakáiba-ibá
2:
bagay o pag-iiral maliban sa isang bagay na nabanggit at ang paksa na umiiral sa isip.

otherwise (á·der·wáys)

pnb |[ Ing ]
1:
sa ibang pagkakataon
2:
sa ibang katangian, pamamaraan, o kalagayan.

other world (á·der wórld)

png |[ Ing ]