pagano


pa·gá·no

png |[ Esp ]
:
sa pananaw ng banyaga, tao na nagpapahayag ng pananampalatayang iba kaysa relihi-yong Kristiyano ; tao na sumasamba sa diyos diyosan : DI-BINYÁGAN, ÉTNIKÓ4, HENTIL2, IMPIYÉL1, PAGAN

pa·ga·no·ón

pnb |[ pa+ganoon ]
:
sa paraang ganoon.