pagan


pagan (péy·gan)

png |[ Ing ]

pá·gan·dá·han

png |[ pa+gandá+ han ]
:
paligsahan sa ganda : BEAUTY PAGEANT

pa·gáng

pnr |[ ST ]
:
lubhang natosta o tuyong-tuyo.

pá·gang

png |Heo |[ Hil ]
1:
tangrib na karaniwang matigas
2:
malawak na kalipunan ng mga tangrib : CORAL REEF

pag-ang·kín

png |[ pag+angkín ]
:
kilos para kunin ang isang bagay na iba ang may-arì : APRÓPYASYÓN2, PAG-ARÌ

pag-ang·kóp

png |[ pag+angkop ]
:
pagiging angkóp : AHÚSTE2

pag-á·ni

png |[ pag+ani ]
:
kilos o paraan ng pagkuha ng ani.

paganism (péy·ga·ní·sim)

png |[ Ing ]

pa·ga·nís·mo

png |[ Esp pagano+ismo ]
:
mga paniniwala at gawi ng mga pagano o ang kanilang relihiyon at pagsamba : PAGANISM

pa·ga·ni·tó

pnb |[ pa+ganito ]
:
sa paraang ganito.

pa·gá·no

png |[ Esp ]
:
sa pananaw ng banyaga, tao na nagpapahayag ng pananampalatayang iba kaysa relihi-yong Kristiyano ; tao na sumasamba sa diyos diyosan : DI-BINYÁGAN, ÉTNIKÓ4, HENTIL2, IMPIYÉL1, PAGAN

pa·ga·no·ón

pnb |[ pa+ganoon ]
:
sa paraang ganoon.

pag-án·tos

png |[ Hil Seb War ]

pag-an·yá·ya

png |[ pag+anyáya ]