pagey


pa·géy

png
1:
Bot [Pan] pálay1,2
2:
Agr [Igo] ritwal ng unang pag-aani ng bagong kasal sa kanilang bukirin.