palay


pa·láy

png |Mus |[ Ayt Mbk ]

pá·lay

png
1:
Bot [Bik Hil Mag Seb ST] damo (Oryza sativa ) na karaniwang nabubúhay sa mga latian at nakakain ang bunga : AMMÁY, ARROZ, HÚMAY1, ILÍK3, PADDY2, PÁGAY2, PAGÉY1, PÁLE, PARÁY, PASÎ2, PAY, RICE1, TIPASÍ
2:
Bot [Bik Hil Mag Seb ST] ang butil na bunga nitó : AMMÁY, ARROZ, HÚMAY1, ILÍK3, PADDY2, PÁGAY2, PAGÉY1, PÁLE, PARÁY, PASÎ2, PAY, RICE1, TIPASÍ
3:
[ST] timbangan ng mga platero.

pa·láy-an

png |Mus |[ Ata ]

pa·lá·yan

png |Agr |[ palay+an ]
:
bukid para sa pagtatanim ng palay : ÁNGGAK, BASAKÁN2, HAGNÀ2, PADDY1

Pa·lá·yan

png |Heg
:
lungsod sa Nueva Ecija at kabesera ng lalawigan.

pa·la·yát

png |Bot |[ ST ]
:
mga tuyong dahon ng halaman o mga nátiráng bagaso ng linga matapos na ito ay napagkunan ng langis.

pa·lá·yaw

png |[ pa+layaw ]
2:
[Ilk Pan Tag] pangalang idinaragdag o inihahalili sa tunay na pangalan ng isang tao, pook, at iba pa : ÁGNAY, ÁLYAS1, AMBÍL3, ANGGÀ, ÁNGON, ÁPODÓ, BIRNGÁS, COGNOMEN1, DÁGNAY, GAHÂ2, HAYÔ, LANÒ, LULÔ1, NICKNAME, PALÁYO, PANANAWAG, SOB-RIQUET1, TAGURÎ — pnd mag·pa·lá·yaw, pa·la·yá·wan, i·pa·lá·yaw.

pa·lá·yay

png |Ark |[ Hil ]

pa·láy·lay

png |[ ST pa+laylay ]
:
pag-upô nang nakataas ang mga paa.

pa·lay·la·yá

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay.

pa·lá·yo

png |[ Kap ]

pa·la·yók

png |[ Seb Tag ]
:
sisidlan na yari sa luad, malalim, may takip, at karaniwang ginagamit sa pagluluto : KÓRON, KÚLON, PALIYÓK, POT1 var palyók

pa·la·yón

png |Gra |[ pa+layon ]
:
kaukulang palayon.

pa·láy·pa·káy

png |[ War ]
:
banayad na simoy.

pa·láy-pa·láy

pnr
:
banayad na pagsimoy, gaya ng hanging palay-palay.

pa·láy-pa·lá·yan

png |Bot |[ ST ]
:
halámang tumutubò sa bunót ng niyog.

pa·lay·páy

png
1:
Zoo matigas na palikpik ng isda
2:
[Hil] habong

pa·lá·yug

png |Zoo |[ Bik ]