pagod


pa·gód

pnr |[ Hil Tag ]
:
nakaramdam ng pagod : GÁHOL, KAPÓY2, TALOWÁR, TIRED

pá·god

png |Med |[ Hil Tag ]
:
ang nararamdamang panghihina ng katawan bunga ng labis na paggawâ : BÁNNOG, BÚDLAY, BÚTLAW, GIKÁPOY, HAGÒ1, KÁPOY, LAPÓY, PAGÁ1 var págor Cf HAPÒ, PÁGAL — pnr pa·gód. — pnd mag·pa·gód, pa·gú·rin, pu·má·god

pa·gó·da

png |[ Ing ]
1:
templo o banal na gusali at karaniwang hugis tore
2:
Ntk bangka na pinalamutian ng ganitong estruktura kaugnay ng isang pista o parada sa tubigán.