pain


pain (peyn)

png |Med Sik |[ Ing ]

pá·in

png
1:
anumang iniuumang upang makaakit ng húli : APÁN3, DECOY, PANGATÎ
2:
anumang bagay na ginagamit na panlinlang : APÁN3, DECOY, PANGATÎ — pnd mag·pá·in, pa·í·nan, i·pá·in.

pa·i·ná

png |Kar |[ pa+ina ]
:
mahabàng piraso ng kahoy, semento, o bakal na pinagkakabitan ng mga baitang ng hagdan Cf HÁMBA

pa·í·na

png |Bot |[ Bik ]

pa·i·nás

png |[ ST ]
:
kahoy na ginagamit na poste.

pa·i·ná·wa

png |[ Pan pa+inawa ]

pa·i·nóm

png |[ pa+inom ]
1:
anumang inúmin na inihahain sa panauhin
2:
inúman na may isang tao na nagbabayad.

paint (peynt)

png |[ Ing ]

painter (péyn·ter)

png |[ Ing ]

painting (péyn·ting)

png |[ Ing ]
1:
Sin larawan o disenyo na iginuhit sa pa-mamagitan ng kulay : PINTURA4
2:
Sin likhang-sining ng isang pintor
3:
pagkukulay sa isang rabaw.

pa·ín·tu·ngú·lan

png |[ Kap ]