supa


su·pá

png |Bot |[ Tag Bik ]

sú·pa

png
1:
tabòng yari sa kawayan at ginagamit na inuman ng hayop
2:
pagpapainom sa hayop sa pamama-gitan nitó
3:
Bot malakíng punong-kahoy (Sindora supa ) na tuwid at na-kukuhanan ng dilaw na langis, katu-tubo sa Filipinas, karaniwan sa Luzon at Mindoro : MANÁPO, PAINA, PARÍNA, SUPÁ

su·pá·di

pnr |[ Ilk ]

su·pák

pnr |[ ST ]

sú·pak

png
1:
Bot [ST War] balakbák
2:
[Mag] parúsa
3:
[ST] isang uri ng sinaunang sisidlan.

súp-ak

png |[ Seb War ]

sú·pak

pnr |[ Hil Seb War ]
:
labag1 — pnd su·mú·pak, su·pá·kin.

su·pal·pál

png
1:
anumang tumatakip sa bibig
2:
anumang sápilitáng ini-lalagay sa bibig
3:
hindi binigyan ng pagkakataong makapagsalita o maka-pagpaliwanag
4:
Isp palpál6 — pnd i·su·pal·pál, su·pal·pa·lín.

sú·pang

png
1:
Bot [Bik Tag War] us-bóng1
2:
Bio [Hil Seb] puberty.