palatuntunan


pa·lá·tun·tú·nan

png |[ pala+tunton+an ]
1:
lista ng serye ng mga pangya-yari, tagaganap, at iba pa, karaniwang nakalimbag, para sa pampublikong pagganap : PRÓGRAM1, PROGRAMA
2:
brodkast sa radyo o telebisyon : PRÓGRAM1, PROGRAMA
3:
plano ng mga pangyayari sa hinaharap : PLATAPÓRMA1, PRÓGRAM1, PROGRAMA
4:
kurso o serye ng mga pag-aaral, lektura, at iba pa : PRÓGRAM1, PROGRAMA Cf SYLLABUS