program


próg·ram

png |[ Ing ]
2:
Com serye ng mga kodigong ins-truksiyon upang isaayos ang operas-yon ng computer at mga kaugnay na kasangkapan.

prog·rá·ma

png |[ Esp ]

programmer (prog·rá·mer)

png |Com |[ Ing ]
:
tagagawâ ng program sa com-puter.

programming (prog·rá·ming)

png |[ Ing ]
1:
paggawâ ng isang program o tiyak na pagpaplano
2:
Com pag-gawâ ng program sa computer para sa pagsasagawâ ng isang tiyak na gawain.