palmo


pál·mo

png
1:
Ana [Esp] palad1
2:
Isp paligsahan sa pagpapagulong ng baryang pamato mula sa dingding upang madangkal ang baryang pa-mato ng kalaban Cf PAKTÁT
3:
sinaunang pansukat na katulad ng lapad ng palad mula sa nakabukang hinalalaki hanggang sa hinliliit.