palad


pá·lad

png
1:
Ana [Bik Hil Iba Ilk Kap Mag Mrw Pan Seb Tag War] bahagi ng panloob na rabaw ng kamay mula sa galáng-galangán hanggang sa punò ng mga daliri : PALM1, PÁLMO1, TAPÁYA1
2:
[Bik Kap Hil Seb Tag War] ang búhay na dinaranas ng sinuman : DAKÚLAP, KAPALARAN3 — pnr ma·pá·lad — pnd mag·ka·pá·lad, pa·lá·rin
3:
bahagi ng araro na hugis palad at may mga bútas na suutan ng mga tornilyo
4:
Ana [Mrw] talampákan1
5:
Zoo [Bik Tag] dapâ2

pá·la·dín

png |[ Ing ]
1:
tawag sa maalamat na labindalawang kabalyero ni Carlomagno
2:
magiting na kabalyero
3:
sinumang tagapagtaguyod ng dakilang mithiin.

pa·lad·pád

png |Ark |[ Ilk ]

pá·lad-pá·lad

png |Zoo