palong


pá·long

png |[ ST ]
1:
Zoo lamán na kulay pulá at hugis suklay sa tuktok ng manok o iba pang kauring hayop : COCKSCOMB1, PADÓNG, PAPLÓNGON, RÁSANG, SULÁNG, SURÁNG, TÁPAY2, TAPINGÁR
2:
takot ng hayop dahil sa pagpasok sa isang mapanganib na pook.

pa·lòng-bá·kal

png |Kar |[ ST palò+ng+ bakal ]

pa·long·dó

png |[ Ilk ]

pa·long·hó

png |[ ST ]
:
malakas na bagyo.

pá·long-ma·nók

png |Bot

pa·lóng-pa·lú·ngan

png |Bot |[ palong-palong+an ]
:
yerba (Celosia cristata ) na tíla palong ang pulá o dilaw na bulaklak at tumataas nang 100 sm : COCKSCOMB3, PÁLONG-MANÓK

pa·long·póng

png |[ ST ]
1:
pananim na nasirà ng masamâng panahon
2:
Bot suloy na umuusbong sa pinutol na kahoy Cf PALUMPONG
3:
pagbali o pagkabali ng bahaging dulo ng mga punò.