tapay


tá·pay

png
1:
[Bik Hil Kap Tag War] mása ng kanin na ginagawang pangási Cf DOUGH1
2:
Zoo [Seb] pálong1

ta·pá·ya

png |[ Ifu ]
1:

ta·pa·yák

pnr |[ ST ]
1:
Ana pangô

ta·pá·yan

png |[ tapay+an ]
:
malakíng sisidlan ng tubig na yarì sa luad o lupang hinahaluan ng bató : BINGKÎ, HINAWÁN1, LALANGYAN2 Cf BORNÁY

ta·pá·yas

png |Bot |[ Bik ]

tá·pay-tá·pay

png |Zoo |[ Seb ]