pamamahinga


pa·ma·ma·hi·ngá

png |[ pag+pa+pa+hinga ]
1:
pag·pa·hi·ngá pagtigil sa anumang ginagawâ upang mapawi ang págod : DESKÁNSO, EASE5, PAHINGÁLAY, RETÍRO2
2:
tuluyang pagtigil sa paglilingkod sa isang opisina, pagawàan, negosyo, o anumang gawain : RETÍRO2