ease


ease (is)

png |[ Ing ]
2:
kawalan ng pagkainip at pagkabalísa
4:
pagiging madali

easel (í·sel)

png |[ Ing ]
1:
patungán ng kambas
3:
kalipunan ng mga likha ng isang pintor o ilustrador.

easement (ís·ment)

png |Bat |[ Ing ]
1:
karapatan na magamit ang lupa ng iba : RIGHT OF WAY
2:
pasánin na nakapataw sa isang ari-arian na hindi natitinag para sa kapakanan ng ibang ari-arian na hindi natitinag.