uri


u·rì

png |[ Bik Kap Pan Tag ]
1:
katangiang ikinaiiba ng isa sa isa : FEATHER3, GÍNIS, KLÁSE2, KIND, MÁTANG, SORT
2:
Pol isang pangkat ng tao sa lipunan alinsunod sa pagkakatulad pampolitika o pang-ekonomiya, pinag-aralan, hilig, paniniwala, at kalinangan : KLÁSE2
3:
anumang malaking pangkat na nakilala sa katangiang angkin ng lahat sa pangkat : KLASE2 Cf GENRE, GENUS, KATEGÓRYA, TÍPO
4:
pagsalát ng ginto upang maláman ang kilates.

ú·ri

png |[ Hil ]

-uria (yu·rí·ya)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan, nagsasaad na nása ihi ang isang uri ng substance, hal pyuria.

u·ri·án

png |[ uri+an ]
1:
batóng urian o maitim na batóng ginagamit na pansubok sa kadalisayan ng ginto
2:
batayan ng kahusayan o mataas na uri.

uric (yú·ric)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil o may kaugnayan sa ihi.

uric acid (yú·rik á·sid)

png |[ Ing ]
1:
BioK compound (C5H44N5O3) na makikíta sa ihi ng mga mamalya at dumi ng mga reptil at ibon, kapag nása anyong salt, makikíta sa mga kasukasuan bílang gout, at pangunahing bumubuo sa bató sa rinyon
2:
Kem pulbos ng compound na ito na putî, kristalina, walang amoy, walang lasa, bahagyang natutunaw, at karaniwang nakukuha sa ihi ng tao o dumi ng ibon.

u·ri·kál

png
:
ang tunog ng mga kampana.

u·rí·lat

png |Zoo |[ ST ]
:
palî ng hayop.

u·rí·les

png |Zoo
:
uri ng isda (Magalaspis cordyla ) na kahawig ng talakitok : BAKUTÚT, KALAPEÓN, PÁKAN, TÚLAY3, TÚRINGA SÍMBAD

urinal (yú·ri·nál)

png |[ Ing ]

urinalysis (yu·ri·ná·li·sís)

png |Med |[ Ing ]
:
ang kemikal na pag-aaral sa ihi.

urine (yu·rín)

png |Bio |[ Ing ]

u·rìng-bu·ô

png |[ ST uri+na+buo ]
:
ginto na may taglay na labing-anim hanggang labingwalong kilates Cf DALÍSAY3, PANÍKA, WAGÁS

u·ri·rà

png
:
usisà o pag-usisà var arirà

ú·ris

png |Bot |[ Ilk ]

u·rí·san

png |Bot |[ Iba ]

u·rít

png |[ ST ]
:
bastos na salita, tumutukoy sa maselang bahagi ng babae, at ginagamit sa pagmumurá, hal “Urit ng ina mo!”

u·rí·ya

png
:
gilid ng tela na sadyang niyarì upang hindi matastas.