panag-araw


pa·nág-a·ráw

png |[ pang+tag+araw ]
:
anumang bagay, gawain, o pangya-yaring nagaganap o nabubúhay tuwing tag-araw Cf PANÁG-ULÁN