panag-ulan


pa·nág-u·lán

png |[ pang+tag+ulan ]
:
anumang tumutukoy sa bagay, ga-wain, o pangyayaring nagaganap o nabubúhay tuwing tag-ulan Cf PANÁG-ARÁW