pandak


pan·dák

png |[ ST ]
:
isang uri ng kasangkapan na yari sa kahoy na ginagamit sa pagtatanim.

pan·dák

pnr |[ Kap Pan Seb ST War ]
:
kulang sa taas : ATUTUYÚ, BAHÉTE2, BONSAI3, PENGGÉK, PUGÓD, PUNGGÎ1, PUNGGÓK2, PUTÓT1 var pandék Cf MAIKLÎ

pán·da·ká·ki

png |Bot |[ Kap Hil Ilk Tag ]
:
palumpong (Tabernaemontana pan-dacaqui ) na karaniwang makakapal ang tubò sa mababàng pook, at tuma-taas nang 1-4 m : ALIBÚTBUT, KAMPÚ-POT2, HALIBUTBÓT

Pán·da·ká·ki

png |Mit |[ Hil ]
:
tagapag-ligtas ng mga karapat-dapat upang bigyan ng magandang kapalaran.

pan·da·ká·king-tsí·na

png |Bot |[ pandakaki+ng China ]
:
palumpong (Tabernaemontana divaricata ) na may mga pares na putî at mabangong bulaklak.

pan·dá·kan

png |[ ST ]
:
bagay na maikli at hindi pumapantay sa kahalintulad na bagay.

pan·da·kis·kís

png |[ Pan ]

pan·da·kót

png |[ pang+dakot ]