pangangalaga


pa·ngá·nga·la·gà

png |[ pang+a+ alaga ]
1:
ang pagdudulot ng anumang kailangan para sa kalusugan, kapa-kanan, at proteksiyon ng anuman o sinuman : ALAGÀ1, ÁMPING, CARE, KAMÁ4 Cf KUSTÓDYA
2:
taimtim na ingat at pagsasaalang-alang sa ginagawâ upang maiwasan ang pinsala o panganib : ALAGÀ1, ÁMPING, CARE, KAMÁ4