pangkat


pang·kát

png |[ Kap Tag ]
:
mga tao o bagay na magkakasáma, magkaka-ugnay, o magkakauri : ÁNKAN, ARIPONPÓN, DIBISYON2, GROUP1, GRÚPO, HÚT ONG, YUNIT4 Cf LÍPON

páng·ka·ta·pu·sán

pnr |[ pang+ka+ tapos+an ]
1:
nása huling yugto o bahagi ng isang gawain o akda : PANGWAKÁS2, PINÁL1, ULTIMATE4
2:
ukol sa o may kaugnayan sa hulíng araw ng buwan : PANGWAKÁS2, ULTIMATE4

páng·ka·ta·rú·ngan

pnr |[ pang+ka+t arong+an ]
:
ukol o may kaugnayan sa katarungan.

pang·ka·tás

png |[ pang+katas ]
:
ka-sangkapan para sa pagkuha ng katas, hal pangkatas sa kahel.

pang·ka·ta·wán

pnr |[ pang+katawan ]
:
ukol o may kaugnayan sa katawan ng tao : PISIKAL1

pang·ká·tay

pnr |[ pang+katay ]
:
ukol o may kaugnayan sa pagkatay sa hayop.

pang·kát-pang·kát

png |[ ST ]
:
mag-sanib-sanib o magsáma-sáma sa iba’t ibang pangkat.

pang·ká·tu·wà·an

pnr |[ pang+ka+ tuwa+an ]
:
ukol o may kaugnayan sa katuwaan.