pinal


pi·nál

pnr |[ Esp final ]

pi·na·lá·gad

png |Agr |[ p+in+alagad ]
:
pagtatanim sa bukid kung tag-araw.

pi·na·la·í·yan

png |Mus |[ Kal ]
:
pangkat ng apat na gangsa at isang tambol.

pi·na·lám

png
:
adobong karne ng usa na tinimplahan ng maraming sukà.

pi·na·la·ma·nán

png |[ pina+laman+ an ]
1:
sisidlan na inutos punuin
2:
pakain na may palamán var pina-lamnan

pi·na·lam·nán

png |[ p+in+a+laman+ an ]
:
varyant ng pinalamanán.

pi·na·lan·dók

png |Mus |[ Kal ]
:
pangkat ng anim na gangsa.

pi·na·lang·gà

png |[ Hil ]

pi·na·la·tók

png |[ ST ]
:
maliliit na torta na gawâ sa arina ng bigas, tulad ng maliliit na tinapay.

pi·na·lí·na

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay na may amoy.

pi·nal·sá

png |[ Pan ]
:
likhâ2 o nilikha.

pi·nal·ték

png |Isp |[ Ilk ]
:
laro ng kala-lakihan na sabay-sabay na inihahagis nang pahalang ang bawat barya ng kalahok at ang pinakamalayong barya na maaabot ng dangkal ang magwawagi Cf PÁLMO

pi·na·lúm·ba

png |[ War ]